Գաղտնիության քաղաքականություն

Անձնական տվյալների գաղտնիության այս քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Քաղաքականություն) վերաբերում է բոլոր անձնական տվյալներին, որոնք Noventiq Holding ընկերությունների խումբը (այսուհետ՝ Noventiq) կարող է ստանալ օգտատերից, երբ օգտվողներն օգտագործում են Noventiq կայքերը – https://noventiqstore.am/ (այսուհետ՝ Կայք), ինտերնետային ծառայություններ, ծառայություններ, ծրագրային ապահովման գնում, մասնակցություն գովազդային և մարքեթինգային արշավներին կամ առաջխաղացումներին և/կամ Noventiq-ի հետ այլ փոխգործակցության (այսուհետ՝ Ծառայություններ):

Սույն Քաղաքականությունը պարտադիր է ծանոթանալու և կատարման համար բոլոր այն անձանց կողմից, ովքեր ընդունվել են Noventiq-ում անձնական տվյալների մշակմանը, և այն անձանց, ովքեր ներգրավված են Noventiq-ում անձնական տվյալների մշակման և անվտանգության կազմակերպման մեջ:

Սույն Քաղաքականությունը վերաբերում է ավտոմատացման գործիքների միջոցով անձնական տվյալների հավաքագրման, գրանցման, համակարգման, կուտակման, պահպանման, պարզաբանման (թարմացման, փոփոխման), արդյունահանման, օգտագործման, փոխանցման (տրամադրման, մուտքի), արգելափակման, ջնջման, ոչնչացման բոլոր գործընթացներին:

Noventiq-ը անձնական տվյալները մշակում է 2015 թվականի մայիսի 18-ի «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված սկզբունքներով և կանոններով։

Noventiq-ը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կայքերի համար, որոնց օգտատերը կարող է հետևել Noventiq կայքում առկա հղումներին: Երրորդ կողմի կայքերը կարող են ունենալ իրենց գաղտնիության քաղաքականությունը, և այլ անձնական տվյալներ կարող են հավաքվել կամ պահանջվել օգտվողից:

Այս Քաղաքականությունը բացատրում է, թե ինչպես է Noventiq-ը մշակում և պաշտպանում օգտատերերի անձնական տվյալները և այլ տեղեկությունները:

Օգտագործելով Ծառայությունները և Noventiq-ին տրամադրելով այն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է հետագա փոխգործակցությունը սկսելու համար՝ դուք համաձայնում եք դրա օգտագործմանը՝ համաձայն սույն քաղաքականության:

Հատուկ Ծառայությունների համար Noventiq-ը կարող է հրապարակել լրացուցիչ դրույթներ, որոնք լրացնում են այս Քաղաքականությունը:

Սույն Քաղաքականությունը ենթակա է թարմացման անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենսդրության փոփոխությունների դեպքում։

1. Noventiq-ի կողմից ստացված և մշակված օգտատերերի անձնական տվյալները

1.1. Սույն քաղաքականության նպատակների համար «օգտատիրոջ անձնական տվյալներ» նշանակում է.

1.1.1. Անձնական տվյալներ, որոնք օգտատերը տրամադրում է իր մասին ինքնուրույն՝ Կայքում գրանցվելիս (հաշիվ ստեղծելիս) կամ Ծառայություններից օգտվելու գործընթացում: Հստակ նշված է Ծառայությունների մատուցման (մատուցման) համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

1.1.2. Կայքի այցելուների համար՝ այն անձանց համար, ովքեր դիտում են կայքը առանց գրանցման, այդպիսի տեղեկատվությունը ներառում է՝ ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, առաքման հասցեն. կոնտակտային հեռախոսահամար, տվյալներ կազմակերպության, պաշտոնի, էլ. փոստի հասցեի, երկրի, քաղաքի, բնակության շրջանի մասին, տեղեկատվություն բանկային քարտի մասին (համար, CVV, ազգանուն, անուն լատիներեն, ժամկետի ավարտի տարեթիվ և ամիս. քարտից):

1.1.3. Կայքի գրանցված օգտատերերի համար՝ այն անձինք, ովքեր հաջողությամբ գրանցվել են կայքում, այդպիսի տեղեկությունները ներառում են՝ ազգանուն, անուն, հայրանուն, կոնտակտային հեռախոսահամար, բջջային հեռախոսահամար, առաքման հասցե, ֆաքսի համար, կազմակերպության մասին տեղեկատվություն, պաշտոն, էլ. հասցե , տվյալներ բնակության երկրի, քաղաքի, տարածաշրջանի մասին, տեղեկատվություն բանկային քարտի մասին (համարը, CVV, ազգանունը, անունը լատիներեն, քարտի գործողության ժամկետը լրանալու տարին և ամիսը):

1.1.4. Հաճախորդների/գործընկերների համար, ովքեր պայմանագրային հարաբերությունների մեջ են Softline-ի հետ, նման տեղեկատվությունը ներառում է՝ ազգանուն, անուն, պաշտոնը կազմակերպությունում՝ ընկերության անունով, էլ.

1.1.5. Թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար դիմորդների համար՝ աշխատանք փնտրող անձինք, այդպիսի տեղեկությունները ներառում են՝ ազգանուն, անուն, հայրանուն, ծննդյան ամսաթիվ, բնակության հասցե, տան հեռախոսահամար, աշխատանքային հեռախոսահամար, բջջային հեռախոսահամար, էլ. ընտանեկան դրություն, տեղեկատվություն երեխաների մասին, տեղեկատվություն կրթության/բարձրագույն ուսուցման մասին (ուսումնառության շրջան, ուսումնական հաստատություն, ֆակուլտետ/մասնագիտություն, դիպլոմով ձեռք բերված մասնագիտություն, կրթության ձև), տեղեկատվություն վկայականների մասին, տեղեկատվություն փորձի և աշխատանքային ստաժի մասին (աշխատանքային շրջան, կազմակերպություն, կազմակերպության գործունեության ոլորտ, պաշտոն, հիմնական պարտականություններ), տեղեկատվություն ծրագրային արտադրանքի և ծրագրավորման լեզուների իմացության մասին, տեղեկատվություն օտար լեզուների իմացության մասին, տեղեկատվություն մասնագիտական ​​որակների մասին, տեղեկատվություն անձնական որակների մասին, բնակության քաղաքը, տեղեկատվություն թափուր աշխատատեղի մասին. հետաքրքրություն, տեղեկատվություն աշխատանքային գրաֆիկի մասին, տեղեկատվություն վարձատրության ակնկալվող մակարդակի և ձևի մասին, տեղեկատվություն հոբբիների մասին:

1.1.6. Օգտատիրոջ մասին այլ տեղեկություններ, որոնց հավաքագրումը և/կամ տրամադրումը որոշվում է Softline-ի կողմից առանձին Ծառայություններ լրացուցիչ տրամադրելու համար, ինչը հստակորեն նշված է առանձին Ծառայություններ պատվիրելիս:

1.2. Noventiq-ի կողմից տրամադրված օգտատիրոջ անձնական տվյալները համարվում են անարժանահավատ և կարող են արգելափակվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ օգտատերը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը համաձայնություն չի ստացել մշակել օգտատիրոջ անձնական տվյալները Noventiq-ի կողմից լրացուցիչ նշված ցանկացած ձևով, ի հավելումն Կայքում ներկայացվածի: .

1.3. Noventiq-ը չի ընդունում որոշումներ, որոնք իրավական հետևանքներ են առաջացնում օգտատերերի համար կամ այլ կերպ ազդում են նրանց իրավունքների և օրինական շահերի վրա՝ հիմնված բացառապես անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման վրա:

1.4. Noventiq-ը անձնական տվյալների մշակումը չի վստահում այլ անձանց:

2. Օգտագործողների անձնական տվյալների մշակման նպատակները

2.1. Noventiq-ը մշակում է միայն այն անձնական տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են Ծառայությունների մատուցման և որակի բարելավման համար:

2.2. Noventiq-ը կարող է օգտագործել օգտատիրոջ անձնական տվյալները հետևյալ նպատակների համար.

2.2.1. Ծառայության մատուցման շրջանակներում կուսակցության նույնականացում.

2.2.2. Օգտագործողին անհատականացված ծառայությունների տրամադրում:

2.2.3. Ծառայությունների որակի բարելավում և նորերի մշակում:

2.2.4. Անանուն տվյալների հիման վրա վիճակագրական և այլ հետազոտությունների անցկացում:

2.2.5. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների տրամադրում ծրագրաշարի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին կամ վերավաճառողներին՝ ծրագրաշարը գրանցելու այն օգտագործողի կամ կազմակերպության անունով, որի շահերը ներկայացնում է օգտատերը:

2.2.6. Կայքի օգտատերերին դրա օգտագործման համար անվտանգ և հարմար ֆունկցիոնալության ապահովում, տեղեկատվության արդյունավետ ցուցադրում:

2.2.7. Պատվերների, պայմանագրերի և այլ պարտավորությունների արդյունավետ կատարում, որոնք ընդունվել են Noventiq-ի կողմից որպես պարտադիր օգտատիրոջ համար:

2.2.8. Կայքի օգտատերերի հարցերի լուծում:

2.2.9. Կայքի օգտատերերի գրանցում միջոցառումների համար:

2.2.10. Noventiq-ի հաճախորդների/գործընկերների գրանցում սպասարկման սեղան համակարգում՝ հետագա տեխնիկական աջակցության համար:

2.2.11. Ռեզյումեների հավաքագրում և թեկնածուների ընտրություն Noventiq-ում թափուր աշխատատեղերի համալրման համար։

2.2.12. Noventiq-ին ՀՀ օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթների, լիազորությունների և պարտականությունների իրականացում և (կամ) կատարում։

3. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների փոխանցում երրորդ անձանց

3.1. Ինչ վերաբերում է օգտատիրոջ անձնական տվյալներին, ապա գաղտնիությունը պահպանվում է, բացառությամբ անձնական տվյալների մշակման, որոնց մուտքն անսահմանափակ թվով անձանց տրամադրվում է օգտագործողի կողմից կամ նրա խնդրանքով:

3.2. Noventiq-ն իրավունք ունի օգտատիրոջ անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց հետևյալ դեպքերում.

3.2.1. Օգտագործողը տրամադրել է իր համաձայնությունը նման գործողությունների համար, այդ թվում՝ հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի, դիստրիբյուտորների կամ ծրագրաշարի վերավաճառողների կողմից ծրագրաշարը օգտվողի անունով գրանցելու նպատակով:

3.2.2. Փոխանցումն անհրաժեշտ է նպատակներին հասնելու, Noventiq-ին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթները, լիազորություններն ու պարտականություններն իրականացնելու և իրականացնելու համար:

3.3. Noventiq-ը չի իրականացնում օգտատերերի անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցում։

4. Օգտագործողների անձնական տվյալների պաշտպանության համար կիրառվող միջոցներ

4.1. 2015 թվականի մայիսի 18-ի «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և դրան համապատասխան ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով Noventiq-ը պաշտպանելու համար ձեռնարկել է հետևյալ միջոցները. օգտագործողների անձնական տվյալները.

4.1.1. Նշանակվել է ՊԴ մշակման կազմակերպման համար պատասխանատու անձ։

4.1.2. Անձնական տվյալների մշակման և անվտանգության ապահովման հարցերի վերաբերյալ ընդունվել են տեղական ակտեր, որոնք սահմանում են ՀՀ օրենսդրության խախտումները կանխելու և հայտնաբերելու, դրանց հետևանքների վերացման ընթացակարգեր։

4.1.3. Անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովելու համար ձեռնարկվել են իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ։

4.1.4. Սահմանվել են անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում մշակված անձնական տվյալների հասանելիության կանոնները։

4.1.5. Կատարվում է անձնական տվյալների հետ կատարված բոլոր գործողությունների հաշվառում և հաշվառում անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում:

4.1.6. Սահմանվել են տեղեկատվության և անձնական տվյալների կրկնօրինակման և վերականգնման կանոններ:

5. Օգտագործողի իրավունքներն ու պարտականությունները

5.1. Noventiq-ը ողջամիտ միջոցներ է ձեռնարկում Softline-ի կողմից պահվող անձնական տվյալների ճշգրտությունն ու համապատասխանությունը պահպանելու, ինչպես նաև հնացած և այլ ոչ ճշգրիտ կամ ավելորդ անձնական տվյալները ջնջելու համար: Այնուամենայնիվ, Օգտատերը պատասխանատու է ճշգրիտ տեղեկատվության տրամադրման, ինչպես նաև ցանկացած փոփոխության դեպքում տրամադրված տվյալների թարմացման համար:

5.2. Օգտագործողը կարող է ցանկացած պահի փոխել (թարմացնել, լրացնել) իր կողմից տրամադրված անձնական տվյալները կամ դրանց մի մասը, ինչպես նաև դրանց գաղտնիության պարամետրերը՝ դիմելով Noventiq-ին:

5.3. Օգտատերը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվել Noventiq-ի կողմից անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ համաձայնությունից՝ ուղարկելով գրավոր ծանուցում հետևյալ հասցեով՝ Softline International LLC, իրավաբանական հասցե՝ 123, փող. Հովսեփ Էմին, Երևան, նշվում է «Անձնական տվյալների մշակման համաձայնության հետկանչում», մինչդեռ օգտատիրոջ կողմից անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունից հրաժարվելը ենթադրում է օգտատիրոջ հաշվի ջնջում Կայքից, ինչպես նաև գրառումների ոչնչացում։ Noventiq-ի անձնական տվյալների մշակման համակարգերում անձնական տվյալներ պարունակող, ինչը կարող է անհնարին դարձնել Softline ինտերնետ ծառայություններից օգտվելը:

5.4. Օգտատերը իրավունք ունի տեղեկատվություն ստանալ Noventiq-ում իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ, ինչի համար իրավունք ունի գրավոր հարցում ուղարկել հետևյալ հասցեով՝ Խնկո Ապոր 1, ՀՀ, Երևան 0019, «անձնական տվյալների մշակման կարգի վերաբերյալ տեղեկատվության հարցում» մակնշմամբ։

5.5. Սույն քաղաքականության 5.2-րդ և 5.3-րդ կետերի դրույթները կատարելու համար Noventiq-ը կարող է պահանջել օգտատիրոջ ինքնության հաստատում` խնդրելով տրամադրել նման հաստատում օրենքին չհակասող ցանկացած ձևով:

6. Հետադարձ կապ. Հարցեր և առաջարկություններ

Սույն քաղաքականության վերաբերյալ բոլոր առաջարկները կամ հարցերը պետք է տեղեկացվեն Noventiq-ին +374 (11) 555-005 հեռախոսահամարով կամ armenia@noventiq.com էլ. հասցեով